Thavon2002
      Tư vấn trợ giúp
 Game màu son 1

Các bạn có thể chọn màu son qua hinh ảnh , tuy nhiên cũng chỉ là tương đối thôi vì khi tô son còn tùy theo thực tế màu da môi của bạn nữa.


     Tin Khác
( 10/9/2018 )
( 10/9/2018 )
Cách kéo dài tuổi thọ nước hoa ( 7/9/2018 )
Công ty cổ phần THA VON bị bôi xấu vì hiểu sai thuật ngữ ( 7/9/2018 )
Công ty cổ phần THA VON có dùng nguyên liệu quá hạn để sản xuất không ? ( 7/9/2018 )
Công ty cổ phần THA VON không dùng nguyên liệu quá hạn để sản xuất ( 7/9/2018 )
Công ty cổ phần THA VON sản xuất mỹ phẩm theo tiêu chuẩn CGMP Asean ( 7/9/2018 )
( 26/5/2017 )
( 26/5/2017 )
CÔNG TY CỔ PHẦN THA VON BỊ BÔI XẤU VÌ HIỂU SAI THUẬT NGỮ ( 26/5/2017 )
hoa lan da lat ysa