Thavon2002
          Mỹ Phẩm
Serum chỉ tơ tằm căng da
Unit price : 979,000.00 USD Unit price : chín trăm bảy mươi chín ngàn đồng
GEL LÀM MỜ VẾT RẠN DA
Unit price : 299,000.00 USD Unit price : hai trăm chín mươi chín ngàn đồng
Mặt nạ tràm trà
Unit price : 19,000.00 USD Unit price : mười chín ngàn đồng
          Nước cất hoa hồng
Rose water 100 ml Nước cất hoa hồng 100 ml
          Son thỏi
Son lâu trôi 2,5 gr Đỏ hoa lan Red orchid New style 2018
Son lâu trôi 2,5 gr Đỏ đất Luxury red 1 New style 2018
Son lâu trôi 2,5 gr Rocket red 1 New style 2018
          W cream
          Son kem
Son kem 10 gr Lipgloss 10 gr Đỏ hoàng hôn (Ruddy sunset ) New style 2018
Son kem 10 gr Lipgloss 10 gr Đỏ hoa lan (Red Orchid ) New style 2018
          Serum
Serum chỉ tơ tằm căng da
Mặt nạ tràm trà
          Mascara
          Kẻ mắt nước
          Kem hoa hồng
hoa lan da lat ysa